Herakles – Algemeen

Lichamelijke klachten kunnen ontstaan door bewegingsverlies in verschillende weefsels. De osteopaat onderzoekt zorgvuldig deze bewegingsverliezen. Met diverse zachte technieken verbetert de beweeglijkheid van de weefsels . En, uiteindelijk verdwijnt de klacht.

Om het lichaam de kans te geven te herstellen van de behandeling, verspreiden de vervolgconsultaties zich over een drietal weken.

Richard Douglas: “Het zoeken naar bewegingsverlies is een grote uitdaging voor mij, iedere dag, bij iedere patiënt. Het verbeteren van de beweeglijkheid is voor mij de beloning van dit mooie werk.”